គ្រូ​អា​មេ​រិច​កាំ​ង​ម្នាក់ បាញ់កាំភ្លើង​ក្នុង​ថ្នាក់រៀន ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN