បទល្មើស​ព្រៃឈើ​ដឹក​តាម​រថយន្ត​ចេញ​ទៅ​ប្រទេស​វៀតណាម បន្តធ្វើ​សកម្មភាព​រាល់ថ្ងៃ – CEN