សូម្បី​ហ្វូង​សត្វ​គោ​ក៏​អបអរសាទរ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ឈ្នះ​ជ័យលាភី​ទីក្រុង​ស្អាត ទទួលបាន​ផ្ការំដួល ៣​ទង សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៨- ២០២១​ដែរ​..? – CEN