អភិបាល​រាជធានី ចុះ​ពិនិត្យ​មើល​ស្ថានភាព​ផ្លូវ​ស្រប​រថភ្លើង​ឫស្សីកែវ ចាប់ពី​ផ្លូវជាតិ​លេខ ៥ ដល់​ផ្លូវ​លេខ ៧០ ក្នុង​ខណ្ឌ​ឫស្សីកែវ​ – CEN