បុណ្យអុំទូក​ឆ្នាំនេះ នឹងមាន​មនុស្ស​មក​កម្សាន្ត​ប្រមាណ​៣​លាន​នាក់ អាជ្ញាធរ​រាជធានី អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ទុកដាក់​សំរាម​ក្នុង​ធុង​ – CEN