តុលាការ​អាមេរិក​ បើកផ្លូវ​ឱ្យ​សាងសង់​ជញ្ជាំង​ព្រំដែន នៅ​កាលីហ្វ័រ​នីញ៉ា​ (Video inside) – CEN