សឹង្ហ​បុរី បដិសេធ​សំណូមពរ​តម្លើង​ប្រាក់ខែ​របស់​សមាជិក​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN