គ្រឹះស្ថាន​អង្គរ ២​ខែ​ដំបូង រក​ចំណូល​ជាង​២៧​លាន​ដុល្លារ ហើយ​ថវិកា​ជាង​១​លាន​ដុល្លារ ​ត្រូវ​បង់​ចូល​មូលនិធិ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា​ – CEN