ក្រសួង​ធនធានទឹក ៖ រដូវប្រាំង ឆ្នាំ​២០១៨ អាច​នឹង​មាន​ភ្លៀង​កក់ខែ​ច្រើន​ – CEN