បិទ​សិប្បកម្ម​ផលិត ទឹក​ម្ទេស ទឹក​សៀង ទឹកស៊ីអ៊ីវ ទឹក​ប្រេងខ្យង និង​សារធាតុ​ផ្សំ​ខុសច្បាប់ និង​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​តុលាការ​ – CEN