សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កូនៗ​របស់​សម្តេច​ផ្ទាល់​តែងតែ ធ្វើ​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌​ជា​បន្ត​បន្ទាប់តាមរយៈ​មូលនិធិ​ – CEN