សាហាវ​មែន​! គ្រា​ដែល​វេជ្ជបណ្ឌិត livestream ទិដ្ឋភាព​នៃ​អ្នកជំងឺ​នារីៗ​ស្រស់​ស្អាត​ទើប​វះកាត់​កែ​សម្ផស្ស “​ចំណុច​សំខាន់ៗ​”! (Video inside) – CEN