លឺ​ហើយ​ស្លុតចិត្ត​! ខណៈ​ក្រុម​នារី Cheerleaders កូរ៉េខាងជើង ត្រូវបាន​គេ​អះអាងថា​ជា «​ទាសករ​ផ្លូវភេទ​» របស់ គឹម ជុង​អ៊ុន​ – CEN