ឃាត់ខ្លួន​ជាងកាត់ដេរ​ហាង​អេ​លីតឡា​ហ្គា ចំនួន​៧​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​លួច​និង​រំលោភ​លើ​ទំនុកចិត្ត​ – CEN