ឃុំខ្លួន​ដាក់ពន្ធនាគារ ជនបរទេស​និង​ខ្មែរ​៤​នាក់ ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន ជិត​២​គីឡូក្រាម – CEN