គួរ​ឲ្យ​សង្វេក​ណាស់! ​នារី​​រូប​​ស្រស់​​សោ​​នៅ​តែ​បង្ហាញ​ក្តី​​ស្រលាញ់​​រឹត​​ទ្វេ ថ្វី​បើ​​មិត្ត​​ប្រុស​​កើត​​ជំងឺ​មហារីក​​មុខ​​ដ៏​​សាហាវ​​ដំណាក់​កាល​​ចុង​ក្រោយ!​ – CEN