តំណាងរាស្ត្រ​ប៉ា​គី​ស្ថាន​សង្ស័យថា ចិន​បញ្ជូន​អ្នកទោស​មក​ធ្វើការ​តាម​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​វិថី​សូត្រ​របស់ខ្លួន​ – CEN