ម្យ៉ាង​ដែរន៎​! គៀងគរ​សន្លឹកឆ្នោត ដោយ​ប្រើ​រូបភាព “​ស្រើបស្រាល​” នៅ​រុស្ស៊ី​ (Video inside) – CEN