ស្គាល់​ឈ្មោះ​ជនប្រដាប់អាវុធ​ដែល​បាញ់​ជនរងគ្រោះ ២​នាក់ ជា​ទាហាន​នៅ​យោធភូមិភាគ​ទី​៥ – CEN