លោកយាយ​វ័យ ៩០​ឆ្នាំ​ម្នាក់ ដង្ហោយ​រក​សប្បុរសជន​ជួយ​ផ្តល់​អាហារ មុន​ត្រូវ​លាចាក​លោក​នេះ​ – CEN