រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន​៖ សារព័ត៌មាន​ខ្លះ បិទ​ការិយាល័យ​របស់​ខ្លួន មិនមែន​ជា​ការ​បំបិទ​សិទ្ធិសេរីភាព នោះទេ​ – CEN