អ្នក​កាសែ​ត​ប្រចាំខេត្ត​ព្រះសីហនុ មិន​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត ឲ្យចូល​យក​ព័ត៌មាន​ក្នុង​ពិធី សម្តេច ហ៊ុន សែន ជួប​កម្មករ​ទេ​..? – CEN