គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​លទ្ធផល​ ៖ កៅអី​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ទាំង​៥៨​រូប​បាន​ទៅលើ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា – CEN