ត្រៀមកម្លាំង​ជិត​មួយ​ពាន់​នាក់ ដើម្បី​រក្សា​ការពារ​សន្តិសុខ​សុវត្ថិភាព បុណ្យ​ទន្លេ​នៅ​ខេត្តកណ្តាល​ – CEN