ស្ថានទូត​អាមេរិក នៅ​តួ​ក​គី​បាន​បិទ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន ដោយសារតែ​ការគំរាមកំហែង​ផ្នែក​សន្តិសុខ​ – CEN