គេច​ពី​ប៉ូលិស តែ​បែរជា​រត់​ច្រឡំ​ចូល​… ប៉ុស្តិ៍​ (Video inside) – CEN