អាមេរិក ៖ បុរស​ម្នាក់​បាន​ធ្វើ​អត្តឃាត​នៅ​ក្រៅ​របង​សេត​វិមាន​ – CEN