បទល្មើស​ព្រៃឈើ​រាន​យក​ដី កំពុង​កើតមាន​អនាធិបតេយ្យ​នា​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី – CEN