មហា​យក្ស​ចិន បង្កើន​ថវិការ​ចំណាយ​លើ​វិស័យ​ការពារ​ជាតិ​ជាង ៨​ភាគរយ ឆ្នាំនេះ​ – CEN