លោក ចៅ ភិរុណ អំពាវនាវ​ឲ្យ​បងប្អូន​ទាំងអស់​គ្នា ត្រូវ​ចូលរួម​ថែរក្សា​សន្តិភាព កុំ​ជឿ​តាម​ការ​ញុះញង់​របស់​ជន​អគតិ​មួយចំនួន​តូច ដែល​ចូលចិត្ត​បំភ្លៃ​ការពិត​ – CEN