​អាសូរ​ណាស់​! ដើមឈើ​ក្នុង​ក្រុង​ដ៏​ធំ​១​ដើម រលើង​ប្ញ​សរ​លំ​សង្កត់​លើ​ម៉ូតូ​ប្តី​ប្រពន្ធ​១​គូ ដែល​ទើប​រៀបការ​ថ្មីថ្មោង បណ្តាល​ឲ្យ​… – CEN