គីម ជុង​អ៊ុន ជួបពិភាក្សា​ជាមួយនឹង​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​មក​ពី​កូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បី​បំបាត់​ភាព​តានតឹង​ – CEN