សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា​៖ ក្រុម​អ្នកនយោបាយ​ក្រៅច្បាប់​តែង​បំផ្លាញ​ជាតិ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN