ក្រសួង​បរិស្ថាន និង​ដៃគូ កំពុង​ពិនិត្យ​ផែនការ​ស្តារ​និង​អភិរក្ស​ខ្លាធំ​ឡើងវិញ ក្នុង​ដែន​ជម្រក​សត្វព្រៃ​ស្រែ​ពក – CEN