ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆេះផ្ទះមួយខ្នង នៅក្រុងស្វាយរៀង – CEN