ឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម១២នាក់ នៅសិប្បកម្មឈើក្នុងខណ្ឌចំការមន ដែលស្នាក់នៅ និងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ – CEN