ស្ថានីយ៍​វិទ្យុ​រុស្ស៊ី រង​ការ​ឆ្មក់​ចូល ហើយ​ពិធីករ​វិទ្យុ​ត្រូវ​ចាក់​ចំ​បំពង់ក​ – CEN