ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ នឹងដាក់​សម្ពាធ​ឲ្យ​ចិន​ទប់​ទល់នឹង​កូរ៉េខាងជើង ពេល​ទៅ​ទស្សនៈកិច្ច​​”ចិន”​ ខែក្រោយ – CEN