ប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំ​រដ្ឋាភិបាលត្រូវនាំខ្លួនឈ្មួញដី និងអ្នក​ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសទន្ទាន​កាន់កាប់​ដី​គម្រប​ព្រៃឈើ​ឆ្នាំ​២០០​២​ ​តំបន់​ពយ​ម៉ា​ចូវ​ មក​ផ្តន្ទា​ទោស – CEN