ចាប់រថយន្តដឹកប្រហិតចម្រុះ១គ្រឿង ពាក់ព័ន្ធគ្នារយោងដូចសម្លរកំពឹស – CEN