ជន​ជាតិចិន​ធ្វើឃាត​ជនជាតិ​ចិន នៅក្នុង​បន្ទប់​ស​ណ្ឋ​គារ​នៃ​កាស៊ីណូ​ហ្គ្រេ​ន​ដាយ​មិន​ស៊ី​ធី​ – CEN