ភ្នំភ្លើង​ជប៉ុន​ភ្ញាក់​ពី​ដំណេក​បានធ្វើ ឱ្យជើង​ហោះហើរ​យន្តហោះ​ជាច្រើន​ត្រូវ​លុបចោល​ – CEN