ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​រក​ចំណូល​សម្រាប់​បំពេញ​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិប្រមាណ​ជិត ១០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN