ចលនា​ច្របាច់​សុដន់​ឲ្យមាន​រាង​បេះដូង របស់​នារីៗ​នៅ​ស្រុក​ចិន កំពុង​ក្លាយជា​ចលនា​ពេញនិយម​មួយ​ – CEN