ខូចខាត​ស្រាល-ធ្ងន់ ​ផ្ទះ​១០​ខ្នង​,​សាលារៀន​១​ខ្នង ដោយសារ​ភ្លៀង​កក់ខែ​នាំ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​មក​ជាមួយ​នៅ​ម៉ាឡៃ – CEN