ប្រេ​ស៊ីល ៖ ចោរ​ប្លន់​ដ៏​ព្រហើន ហ៊ាន​ចូល​ប្លន់​លុយ​ក្នុង​យន្តហោះ​អស់ ៥​លាន​ដុល្លារ ដោយ​ប្រើ​ពេល​ត្រឹម​…៦​នាទី​! – CEN