យក​កេរ្តិ៍​ម៉ែ ធ្វើជា “​ទ្រព្យ​តម្កល់​” ដើម្បី​ខ្ចីលុយ​ពួក​សង្គមងងឹត​ – CEN