ពិត​ជា​ដើរ​រើស “​អុស ប្រទះ​ឈើ​ងាប់​មែន ៖ កសិករ​ក្រីក្រ​ក្លាយជា​អ្នកមាន ព្រោះតែ​រឿង​មួយ​នេះ​… – CEN