ហួស​ថ្លែង​! ដូច​ខ្វះ​កន្លែង ត្រូវ​អ្នកផ្ទះ​នៅ​ទល់មុខ​ផ្លូវ​ហ្នឹង ថត​បាន រួច​បង្ហោះ​ឡើង​កក្រើក​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​តែម្តង​! – CEN