ភ្លៀង​ធ្លាក់​កក់ខែ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ពេល​ភ្លៀង​កក់ខែ​បង្ក​ខូចខាត​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ​ជាង​១០០​ខ្នង​នៅ​ក្រុង​សំរោង​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​ – CEN